Neurolodzy i Laryngolodzy - zapraszamy do współpracy

 • Prób błędnikowych z możliwością rejestracji oczopląsu metodą wideonystagmograficzną VNG. Badanie pobudliwości błędnika wykonujemy metodą kalorymetrii powietrznej, co pozwala na wykonanie badań u pacjentów Np z perforowaną błoną bębenkową.
 • Wczesnej diagnostyce guzów przewodu słuchowego wewnętrznego metodami elektrofizjologicznymi ABR.
 • Testów czynności woreczka VEMP w zaburzeniach równowagi.
 • Wideostroboskopii krtani i analizy akustycznej głosu u pacjentów chrypką (diagnostyka porażeń nerwów krtaniowych, raka krtani itp.)
 • Badania progu słuchu metodami elektrofizjologicznymi ABR i ASSR.Jest to najtrudniejsze badanie współczesnej audiologii. Uzyskanie odpowiedzi w tym badaniu jest, co prawda obiektywne, ale jej interpretacja subiektywna i bardzo trudna. Posiadamy z mgr Adamkiem ( jedynym licencjonowanym elektrofizjologiem słuchu w województwie śląskim) kilkunastoletnie doświadczenie wykonywaniu tych badań, Wyniki badań kontrolujemy, na zasadzie "peer review", w innych renomowanych ośrodkach audiologicznych
 • Tympanometrii wysokich częstotliwości. Jest to jedyna wiarygodna metoda analizy stanu ucha środkowego u dzieci w pierwszych dwóch latach życia. Powszechnie stosowane badania próbą 226 Hz obarczone są bardzo dużym błędem. Dlatego w krajach takich jak Wielka Brytania czy Dania oraz w naszym ośrodku w badaniach słuch niemowląt stosuje się próbę 1000 Hz.
 • Analizy ucha wewnętrznego metodami otoemisji TEOAE i DPOAE itp.
 • Audiometrii słownej i testów specjalnych w ośrodkowych uszkodzeniach narządu słuchu.
 • Doboru aparatów słuchowych i rehabilitacji niedosłuchów u niemowląt, dzieci i dorosłych oraz ludzi w wieku podeszłym. Dla dzieci do 18 mies. życia możliwością bezpłatnego wypożyczenia aparatu słuchowego z banku fundacji "Dźwięki Marzeń" Np. do czasu wszczepienia implantu ślimakowego.
 • Badanie progu słuchu metodą behawioralnej audiometrii zabawowej VRA.
 • Badania wydolności trąbki słuchowej. Także u pacjentów z przedziurawioną błoną bębenkową, dzieci po drenażu wentylacyjnym itp.
 • Diagnostyki endoskopowej "trzeciego migdałka" z możliwością zapisu badania na DVD lub (i) zdjęcia. Badanie to pozwoli na wnikliwą analizę wskazań do zabiegu adenotomii. Fiberoskopia krtani umożliwia także rozpoznanie wiotkości krtani i analizę drgań fałdów głosowych u dzieci z chrypką.

Pediatrzy - zapraszamy do współpracy

 • Diagnostyki endoskopowej " trzeciego migdałka" z możliwością zapisu badania na DVD lub (i) zdjęcia. Badanie to pozwoli na wnikliwą analizę wskazań do zabiegu adenotomii. Fiberoskopia krtani umożliwia także rozpoznanie wiotkości krtani i analizę drgań fałdów głosowych u dzieci z chrypką.
 • Tympanometrii wysokich częstotliwości. Jest to jedyna wiarygodna metoda analizy stanu ucha środkowego u dzieci w pierwszych dwóch latach życia. Powszechnie stosowane badania próbą 226 Hz obarczone są bardzo dużym błędem. Dlatego w krajach takich jak Wielka Brytania czy Dania oraz w naszym ośrodku w badaniach słuch niemowląt stosuje się próbę 1000 Hz.
 • Badania wydolności trąbki słuchowej. Także u pacjentów z przedziurawioną błoną bębenkową, dzieci po drenażu wentylacyjnym itp.
 • Badania progu słuchu metodami elektrofizjologicznymi ABR i ASSR. Jest to najtrudniejsze badanie współczesnej audiologii. Uzyskanie odpowiedzi w tym badaniu jest, co prawda obiektywne, ale jej interpretacja subiektywna i bardzo trudna. Posiadamy z mgr Adamkiem (jedynym licencjonowanym elektrofizjologiem słuchu w województwie śląskim) kilkunastoletnie doświadczenie wykonywaniu tych badań, Wyniki badań kontrolujemy, na zasadzie "peer review", w innych renomowanych ośrodkach audiologicznych.
 • Badanie progu słuchu metodą behawioralnej audiometrii zabawowej VRA.
 • Wideostroboskopii krtani i analizy akustycznej głosu u pacjentów chrypką.(Wczesna diagnostyka raka krtani itp.)
 • Prób błędnikowych z możliwością rejestracji oczopląsu metodą wideonystagmograficzną VNG. Badanie pobudliwości błędnika wykonujemy metodą kalorymetrii powietrznej, co pozwala na wykonanie badań u pacjentów Np z perforowaną błoną bębenkową.
 • Analizy ucha wewnętrznego metodami otoemisji TEOAE i DPOAE itp.
 • Audiometrii słownej i testów specjalnych w ośrodkowych uszkodzeniach narządu słuchu.
 • Doboru aparatów słuchowych i rehabilitacji niedosłuchów u niemowląt, dzieci, dorosłych i ludzi w wieku podeszłym. Dla dzieci do 18 mies. życia możliwość bezpłatnego wypożyczenia aparatu słuchowego z banku fundacji "Dźwięki Marzeń" Np. do czasu wszczepienia implantu ślimakowego.