Wszechstronna pomoc
dla osób
z wadami słuchu

Dobieranie i serwis
aparatów słuchowych